XGP for PC 更名为 PC Game Pass

念起来不太顺口的 Xbox game Pass for PC 今日确认将更名为 PC Game Pass,目前对应的社交媒体账号的头像都已经顺应更换。 ​​​官方还写了一个超长的「废话文学」解释除了名字有调整之外别的都没有变。

XGP for PC 更名为 PC Game PassXGP for PC 更名为 PC Game Pass

为您推荐

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注