【COS正片】碧蓝航线奥古斯特·冯·帕塞瓦尔cos cn黑龙贯通

铁血航母,奥古斯特·冯·帕塞瓦尔。我是你的舰船,亦是束缚你的存在。牢牢记住吧,我的“指挥官”,我的使魔。
奥古斯特·冯·帕塞瓦尔:@黑龙贯通
拍摄感谢@Touko_Fujimiya
后勤感谢:@w百合欧皇子w @Iriya0624

紫色遮眼发大姐姐yyds ​​​​

黑龙贯通的奥古斯特cos真的太像太迷人了,那股又内散发的神韵,再加上樱桃红般的神情动容,还有魅力黑丝,重点之那恶魔般的娇美身材,实在太让人着迷了,这么好看的cos推次元强烈推荐给大家,喜欢的朋友赶紧来微博关注支持@黑龙贯通

奥古斯特cos

奥古斯特cos

奥古斯特cos

奥古斯特cos

奥古斯特cos

奥古斯特cos

奥古斯特cos

奥古斯特cos

奥古斯特cos

奥古斯特cos

奥古斯特cos

奥古斯特cos

为您推荐

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注